بروشور محصولات
نرم‌افزارهای صنعت فرش

نرم‌افزار طراحی فرش بوریا


تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     1.9 MB

دانلود فایل

نرم‌افزار طراحی فرش (جزئیات)


تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     14.8 MB

دانلود فایل

نرم‌افزار  بافت فرش بوریا


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۱۰
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     1.5 MB

دانلود فایل

نرم‌افزار استودیو‌فرش بوریا


تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2.6 MB

دانلود فایل

نرم افزار مدیریت یکپارچه تولید فرش ماشینی


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۱۰
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     1.5 MB

دانلود فایل

نرم افزار آرشیوگر طرح بوریا


تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2.6 MB

دانلود فایل

 

ماشین تولید ریشه اتراکون


تاریخ انتشار:   ۹۵/۷/۱۷
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     762 KB

دانلود فایل

 

بروشور محصولات
ماشین‌آلات صنعت فرش

ماشین‌آلات ای-فاب


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۱۰
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2.8 MB

دانلود فایل

چرخ‌های دوخت اتراکون


تاریخ انتشار:   ۹۵/۷/۱۷
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     5.5 MB

دانلود فایل

ماشین‌آلات پوشاک


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۹
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     958 KB

دانلود فایل

نرم‌افزار‌های پوشاک


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۹
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2.3 MB

دانلود فایل

سخت‌افزار‌ پوشاک


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۹
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     641 KB

دانلود فایل

 

بروشور محصولات
صنعت پوشاک

نرم‌افزار طراحی دابی


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۸
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2.6 MB

دانلود فایل

نرم‌افزار طراحی ژاکارد


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۸
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     1.6 MB

دانلود فایل

ماژول شبیه‌ساز سه‌بعدی پارچه


تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۸
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2.6 MB

نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی


تاریخ انتشار:   ۹۹/۶/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     2 MB

دانلود فایل

 

بروشور محصولات
صنعت نساجی