تابع چاپ طرح‌هاى فرش به‌صورت خاص براى صنعتگران صنعت فرش دستباف تهیه گردیده است.

طراحان مى‌توانند به‌راحتى با استفاده از نرم‌افزار طراحى فرش بوریا به خلق طرح‌هاى زیباى فرش بپردازند و سپس طرح را مطابق با شیوه بافت بافنده فرش، چاپ نمایند.

CarpetDesign - Booria Carpet Design - Carpet Print

این تابع، که از توابع نرم‌افزار طراحى فرش بوریا مى‌باشد، بسیار منعطف بوده و به روش‌هاى متنوع چاپ طرح مجهز است، به‌طورى‌که حتى چاپ به‌صورت کدگذارى یا استفاده از خط تلام براى بافندگان پاکستانى و هندى نیز میسر مى‌باشد. این تنوع در روش‌هاى چاپ، مهم‌ترین مزیت این محصول است.

در هنگام استفاده از این تابع، سایز و نوع چاپگر دیگر مطرح نمى‌باشد. شما مى‌توانید طرح موردنظر خود را در سایزهاى مختلف کاغذ به‌صورت سیاه و سفید یا رنگى با چاپگرهاى جوهرافشان یا لیزرى و یا حتى پلاترها چاپ نمایید.

نمونه‌هاى چاپ‌ طرح‌ :

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت ساده با خطوط شطرنجى

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت با خطوط شطرنجى به همراه اولین شماره رنگ

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت طرح فرش با خانه شطرنجى و درج اولین و آخرین خانه شطرنجى به‌طو‌ر رنگى از هر تکرار در یک ردیف به همراه شماره رنگ

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت طرح فرش با استفاده از شماره رنگ و به‌صورت سیاه و سفید

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت طرح فرش به‌صورت خانه شطرنجى و درج شماره هر رنگ
در اولین تکرار در یک ردیف و به‌صورت سیاه و سفید

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت طرح فرش با استفاده از روش کدگذارى (تعداد گره از هر رنگ)

CarpetDesign - Carpet Print

پرینت طرح تابلو‌فرش با کدگذاری ویژه