دستگاه نیمه‌اتوماتیک پرداخت سطحی فرش شرکت EFAB GmbH

این ماشین، دستگاهی مناسب جهت انجام عمل پرداخت و یکنواخت‌سازی سطح فرش در تعداد محدود است که با توجه به مکانیزم استفاده شده در دستگاه از روش دستی سریعتر و دقیق‌تر می‌باشد. با استفاده از این دستگاه کاربر می‌تواند بدون خستگی تعداد سطح بیشتری از را پرداخت نموده در حالیکه دقت این عملیات کاهش نیابد.
دستگاه نیمه‌اتوماتیک پرداخت سطحی فرش مدل T650

دستگاه نیمه‌اتوماتیک پرداخت سطحی فرش مدل T650
با قابلیت بارگیری و انتخاب خودکار فرش

این دستگاه دارای عرض‌های مختلفی است که از ۳۰۰ سانتی‌متر شروع شده و تا ۶۵۰ سانتی‌متر می‌باشد.
با استفاده از سیستم جارو تعبیه شده بر روی این دستگاه ضایعات به بیرون مکیده شده و در درون کیسه‌های زباله مخصوص جمع‌آوری می‌گردد.

ویژگی‌ها


. عرض فعال دستگاه: ۳۰۰ – ۶۵۰ سانتی‌متر
. عرض ماشین: ۳۵۰ – ۷۰۰ سانتی‌متر
. دهنه دستگاه پرداخت فرش: ۳۰ سانتی‌متر
. دهنه دستگاه پرداخت فرش: ۳۰ سانتی‌متر
. امکان تنظیم ارتفاع برش
. امکان تنظیم سرعت برش
. امکان استفاده از سیستم اتوماتیک تغذیه فرش به دستگاه